Nieuwbouw

Woning Dekocker-Thierens
9111 Belsele

Het gegeven dat het bouwperceel niet haaks op de weg staat, gaf de aanleiding om de hoofdbouw en de uitbouw onderling te knikken. De garage wordt als het ware in de woning geschoven. Ook de verschillende kleurkeuze van de gevelsteen benadrukken deze hoekverdraaiing. De woning is redelijk gesloten naar de straat en volledig open naar de tuin. De dakvorm accentueert dit ontwerpidee.

Woning Vanrietvelde-Deneire
8560 Wevelgem

Uitbouw en insnijdingen in het hoofdvolume vormen contrast met de hoofdbouw door het gebruik van kleur- en materiaalverschil. Ze vormen duidelijk te onderscheiden volumes. De dominante hoofdbouw bindt de verschillende volumes tot één architecturaal geheel.

Kleuterblok Stadsbestuur Harelbeke
8531 Harelbeke - Hulste

Opdracht tot het bouwen van vier kleuterklassen met nevenfuncties. Ons concept bestaat erin twee van de vier klassen uiteen te schuiven waardoor er centraal ruimte vrijkomt voor een polyvalente zaal. Deze sluit aan bij een overdekt terras, dat op zijn beurt overloopt naar het open speelterras voor de kleutertjes. Door dit openschuiven stappen we af van het klassieke patroon waarbij een gang de verschillende lokalen verbindt.

De verschillende functies worden vormelijk geaccentueerd. Een hoog, open, centraal deel groepeert de vier rode, kleinere, compacte, knussere klaslokalen. De nevenfuncties (inkom, sanitair, berging, ...) scheiden de klaslokalen onderling en zijn nog iets minder hoog wat resulteert in een duidelijk leesbaar gebouw met individueel herkenbare volumes.

Contact

Vanherweghe Geert – Cleemput Frieda
Architecten
Elfde Julistraat 2
8530 Harelbeke
België

TEL : +32 56 71 32 33
info@vanherweghe-cleemput.be

BTW BE0885 070 560